Pabianiczanie głosowali najczęściej na Komorowskiego. W sumie Komorowski dostał 17.240 głosów, a Duda 14.003. Frekwencja 58,1 proc.

Głosów nie ważnych 507.

 

Nieoficjalne wyniki z komisji obwodowych:

 

 

Komisja obwodowa nr 2 (Zatorze)

Andrzej Duda - 380

Bronisław Komorowski - 354


 

Komisja obwodowa nr 4

Andrzej Duda - 217

Bronisław Komorowski - 290


 

Komisja obwodowa nr 5

Andrzej Duda - 270

Bronisław Komorowski – 301


 

Komisja obwodowa nr 6

Andrzej Duda - 248

Bronisław Komorowski – 300


 

Komisja obwodowa nr 7

Andrzej Duda - 318

Bronisław Komorowski – 424


 

Komisja obwodowa nr 8 (osiedle ulicy Rzgowskiej)

Andrzej Duda - 226

Bronisław Komorowski - 363


 

Komisja obwodowa nr 10

Andrzej Duda - 267

Bronisław Komorowski - 372


 

Komisja obwodowa nr 11

Andrzej Duda - 323

Bronisław Komorowski - 443


 

Komisja obwodowa nr 12

Andrzej Duda - 237

Bronisław Komorowski – 344


 

Komisja obwodowa nr 13

Andrzej Duda - 264

Bronisław Komorowski - 340


 

Komisja obwodowa nr 14

Andrzej Duda - 332

Bronisław Komorowski - 542


 

Komisja obwodowa nr 15

Andrzej Duda - 225

Bronisław Komorowski - 293


 

Komisja obwodowa nr 16 (osiedle Konopnickiej)

Andrzej Duda - 332

Bronisław Komorowski - 409


 

Komisja obwodowa nr 17

Andrzej Duda - 391

Bronisław Komorowski - 437


 

Komisja obwodowa nr 18

Andrzej Duda - 234

Bronisław Komorowski - 294


 

Komisja obwodowa nr 19

Andrzej Duda - 194

Bronisław Komorowski - 246


 

Komisja obwodowa nr 20

Andrzej Duda - 250

Bronisław Komorowski – 318


 

Komisja obwodowa nr 21 (Stare Miasto)

Andrzej Duda - 312

Bronisław Komorowski - 370

nieważnych – 20


 

Komisja obwodowa nr 22

Andrzej Duda - 247

Bronisław Komorowski - 330


 

Komisja obwodowa nr 23

Andrzej Duda - 313

Bronisław Komorowski - 273


 

Komisja obwodowa nr 24 (20 Stycznia, Borowa, Nowowolska, Podleśna, Rydzyńska, Waltera-Jankego, Żwirowa, Stara, Działkowa, Jesienna, Kolonijna). Tutaj 3 głosami wygrał Duda.

Andrzej Duda - 398

Bronisław Komorowski - 395


 

Komisja obwodowa nr 25

Andrzej Duda - 337

Bronisław Komorowski - 529


 

Komisja obwodowa nr 26 (Piaski)

Andrzej Duda - 250

Bronisław Komorowski - 333

 

Komisja obwodowa nr 27

Andrzej Duda - 336

Bronisław Komorowski - 404

 

Komisja obwodowa nr 29

Andrzej Duda - 365

Bronisław Komorowski - 492


 

Komisja obwodowa nr 30

Andrzej Duda - 187

Bronisław Komorowski – 216


 

Komisja obwodowa nr 31 (Bugaj i osiedle Jutrzkowickiej)

Andrzej Duda - 251

Bronisław Komorowski - 267


 

Komisja obwodowa nr 32

Andrzej Duda - 422

Bronisław Komorowski – 478


 

Komisja obwodowa nr 33

Andrzej Duda - 293

Bronisław Komorowski - 368

 

Komisja obwodowa nr 34

Andrzej Duda - 377

Bronisław Komorowski - 412


 

Komisja obwodowa nr 35

Andrzej Duda - 252

Bronisław Komorowski - 309

 

Komisja obwodowa nr 36

Andrzej Duda - 370

Bronisław Komorowski - 489

 

Komisja obwodowa nr 37 (Stare Miasto i kawałek Bugaju)

Andrzej Duda - 353

Bronisław Komorowski - 444


 

Komisja obwodowa nr 38

Andrzej Duda - 260

Bronisław Komorowski - 369


 

Komisja obwodowa nr 39

Andrzej Duda - 364

Bronisław Komorowski - 402


 

Komisja obwodowa nr 40 (Młodzieniaszek)

Andrzej Duda - 306

Bronisław Komorowski – 347

nieważnych – 10


 

Komisja obwodowa nr 41

Andrzej Duda - 312

Bronisław Komorowski – 415


 

Komisja obwodowa nr 42

Andrzej Duda - 294

Bronisław Komorowski – 350


 

Komisja obwodowa nr 44 (Bugaj)

Andrzej Duda - 282

Bronisław Komorowski – 336


 

Komisja obwodowa nr 45

Andrzej Duda - 355

Bronisław Komorowski - 425


 

Komisja obwodowa nr 46

Andrzej Duda - 288

Bronisław Komorowski - 352


 

Komisja obwodowa nr 47 (szpital)

Andrzej Duda - 56

Bronisław Komorowski – 69


 

Komisja obwodowa nr 48

Andrzej Duda - 3

Bronisław Komorowski - 4


 

Komisja obwodowa nr 49

Andrzej Duda - 13

Bronisław Komorowski - 25