Prezydent Zbigniew Dychto chce sprzedać nieruchomość położoną przy ulicy Kilińskiego 23 (obok hotelu Piemont). Składają się na nią: budynki gospodarcze i budynek mieszkalny (razem 1.195 metrów kwadratowych).
Nieruchomość została wyceniona na 600.000 zł. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod zabudowę centrum w strefie ograniczonej ochrony konserwatorskiej i w strefie ochrony archeologicznej.