Powód? Połączenie dwóch kabli energetycznych jest uszkodzone. W takich przypadkach roboty naprawcze na zewnątrz należy prowadzić bez przerwy, by izolację kabla uchronić przed wilgocią. Prace prowadzi Łódzki Zakład Energetyczny. Do jutra wszystko ma być naprawione.