Funkcjonariusze z fotoradarem ustawili się na ul. Zamkowej obok mostu na Dobrzynce.