Z powodu remontu ulicy Partyzanckiej, samochody jadące od strony Łasku, Piątkowiska i Górki Pabianickiej muszą jechać przez centrum miasta. Ciasno na Zamkowej robi się już od skrzyżowania z Żeromskiego (jadąc od Łasku).