Nowy asfalt pokryje jezdnię ulicy Wspólnej - od skrzyżowania z Karniszewicką do przejazdu kolejowego. Wczoraj na tym odcinku pracownicy Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych zerwali asfalt. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, nowy asfalt robotnicy położą już dziś.
- Podczas robót ruch na ulicy Wspólnej będzie odbywał się w jednym kierunku – mówi Andrzej Świstek, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów w Starostwie Powiatowym.