8 września w godz. 8.00 -16.00 w komendzie policji przy telefonie 0-42-22-53-372 czekać będą na uwagi i propozycje zmiany w organizacji ruchu drogowego.
– Wszystko po to, by zapewnić dzieciakom bezpieczną drogę do szkoły – mówi sierżant Tomasz Wójcicki z pabianickiej drogówki.– Chcemy też
 poznać opinie pabianiczan na temat organizacji ruchu.
Przy telefonie będzie także przedstawiciel Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego. Zapisze wszystkie uwagi o stanie naszych dróg.