Wczoraj w Grodźcu koło Opola odsłonięto i poświęcono tablicę ku czci św. Rafała Kalinowskiego, patrona Sybiraków. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Miłośników Kalwarii Sybiraków - Zarząd Glówny w Grodźcu. Na uroczystość zjechali byli więźniowie łagrów stalinowskich i wysiedleni na Syberię z całego kraju. Obecna była też grupa Sybiraków z Pabianic z prezes Zofią Znamierowską.  Fundatorem tablicy był między innymi Zarząd Miasta Pabianic. Wykonała ją pabianicka firma kamieniarska Bartek.

Uroczystość filmowali Zbigniew Gajzler i Witold Szulc. Zdjęcia posłużą im do nakręcenia kolejnego filmu dokumentalnego, tym razem o Sybirakach.