W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy i pracownicy bibliotek z terenu powiatu pabianickiego. Przedstawiono możliwości pozyskiwania środków na rozwój oferty edukacyjnej oraz rodzaje prowadzonych przez nie działań. Omówiono także problematykę przekształceń bibliotek publicznych w instytucje kultury. Wykłady prowadziły: Małgorzata Cegiełko - kierownik Działu Metodyki, Analiz i Promocji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Nadina Milewska - Pindor z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" w Łodzi.

Konferencja zorganizowana została przez: Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Regionalny Ośrodek EFS w Łodzi działający przy Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS".