– Sprawa jest w toku – ujawnia Grażyna Kowalska–Gaweł, zastępca prokuratora rejonowego w Pabianicach. – 9 stycznia prokurator przesłuchał pana J. K. Złożył on obszerne wyjaśnienia.
Jak się dowiedzieliśmy, prezes Włókniarza i radny powiatowy usłyszał 13 prokuratorskich zarzutów.
Czego dotyczą?
– To zarzuty z artykułu 286 i 270 Kodeksu Karnego – dodaje tajemniczo prokurator Kowalska–Gaweł.
Zakończenie śledztwa prokuratura przewiduje na koniec lutego tego roku.
O czym mówią wymienione przez prokuratora artykuły:
Art. 286 KK mówi: Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, albo uzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Art. 270 §1 stanowi: Kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
O co chodzi? Chodzi o pieniądze, które Starostwo przekazuje co roku na kluby sportowe.
 
Więcej w papierowym wydaniu Życia Pabianic
gazetę kupisz też tutaj (wydanie elektroniczne) www.zyciepabianic.pl/prenumerata/wydanie/916.html