System naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych można znaleźć pod adresem: https://lodzkie.edu.com.pl/. Rekrutacja przebiega w kilku etapach. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram:

20 kwietnia 2022 r – 17 maja 2022 r. do godz. 12.00 elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły, składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru.

20 kwietnia 2022 r. - 20 lipca 2022 r. wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu - kandydatowi z listy zakwalifikowanych.

uwaga: w dniach od 1 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. odbędą się w szkołach próby sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, artystycznych. Wynik podany zostanie w dniu 15 czerwca 2022 r.

4 lipca 2022 r. - 11 lipca 2022 r. do godz. 15.00 możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków.

8 lipca 2022 r. - 12 lipca 2022 r . do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru).

19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

19 lipca 2022 r. godz. 12.00 – 22 lipca 2022 r. godz. 12.00 potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich.

25 lipca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Oferta szkół prowadzonych przez Powiat Pabianicki na rok szkolny 2022/2023

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach:

- ang -geog-mat

- biol-chem-ang

- pol-hist-ang

- mat-fiz-ang

- biol-chem-mat

II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach

- mat- fiz-ang

- mat-fiz-ang (sportowa)

- ang- mat-geog

- hist-wos-ang

- pol-hist-wos

- ang-mat

- biol-chem-ang

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach:

a) technikum

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechatronik/ technik mechatronik z e-sportem

- technik mechanik z innowacją Inżynieria

- technik budownictwa i architektury wnętrz

b) branżowa szkoła I stopnia

- mechanik pojazdów samochodowych

- blacharz samochodowy / operator obrabiarek skrawających CNC/mechatronik

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- stolarz / monter sieci i instalacji sanitarnych / tapicer / murarz / elektryk

- piekarz / kucharz / cukiernik / sprzedawca

- fryzjer

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach

technikum:

- technik analityk

- technik elektronik

- technik informatyk

- technik technologii żywności

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- technik automatyk

- technik elektryk

- technik ochrony środowiska

liceum ogólnokształcące (mundurowe)

liceum ogólnokształcące (sportowe)

Zespół Szkół Nr 3 im Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach

technikum:

- technik fotografii i multimediów

- technik ekonomista

- technik logistyk

- technik hotelarstwa

- technik usług fryzjerskich

- technik reklamy

- technik organizacji turystyki

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik rachunkowości

liceum ogólnokształcące (socjalne)

liceum ogólnokształcące (medialne)