Nowa kanalizacja jest teraz układana w ulicach: Żytniej, Brackiej,Ossowskiego i Jaszuńskiego. W pierwszym kwartale 2008 roku będzie modernizowana kanalizacja deszczowa i sanitarna w Grota-Roweckiego i Konstantynowskiej. Tam można się spodziewać utrudnień w ruchu. Gdy kanalarze skończą, robotnicy rozkopią ul. Bugaj  (od Grota-Roweckiego do Piotra Skargi). 
W trzecim kwartale rozpoczną się prace wokół Starego Rynku (od strony zachodniej i południowej), na Kresowej, Bóźnicznej i Armii Krajowej. 
Jesienią zacznie się budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Garncarskiej. Roboty zaplanowano też w ulicach: Gdańskiej, Kilińskiego, Jutrzkowickiej, Świetlickiego, Wodnej, Jasnej, Polnej, Ziemnej, Gospodarczej i Pogodnej. Kanalizacji doczeka się Zatorze.
Nową nawierzchnię dostaną ulice 20 Stycznia i Myśliwska.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie modernizować kolejny odcinek ulicy Łaskiej. Potem drogowcy przeniosą się na Partyzancką
Już wiadomo, że nie będzie ronda na skrzyżowaniu ulic: Zamkowej, Partyzanckiej, Łaskiej i Wspólnej. Zostanie tam zrobiona jedynie korekta wlotów ulic. 
Gdy zostanie ułożona nowa kanalizacja w ulicy Warszawskiej (od Rzgowskiej do Sikorskiego), wejdą drogowcy i położą nowy asfalt.