Remont Wspólnej wyceniany jest na 9 milionów złotych, a Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. św. Rocha do rogatek miasta na 13 milionów. Wkład własny Starostwa to 2 procent inwestycji.

- Wnioskujemy o 8,82 milion zł na przebudowę Wspólnej i 12,74 miliona zł na Piłsudskiego – informuje Krzysztof Habura, starosta pabianicki. - Wnioski do Polskiego Ładu złożyliśmy pod koniec lipca.

Starostwo otrzymało już z Polskiego Ładu 9,5 miliona zł na remont dróg powiatowych w Rydzynach. Jezdnia od skrzyżowania z ulicą 20 Stycznia w Pabianicach przez Rydzyny w gminie Pabianice do Pawłówka w gminie Dłutów będzie poszerzona do 5,5 metra. Powstaną tutaj chodniki i drogi rowerowe, a na odcinku od 20 Stycznia do mostku ciągi pieszo-rowerowe.