Mimo epidemii koronawirusa pod pomnikiem zorganizowano niewielką uroczystość. Poza władzami miasta i powiatu oraz przedstawicielami pabianickich ugrupowań, przyszło kilkunastu pabianiczan. Było ok. 50-60 osób. Wszyscy z maseczkami i w większości w odpowiedniej odległości. Na warcie przy pomniku stali harcerze z hufca ZHP Pabianice. Były krótkie przemówienia okolicznościowe. Krzysztof Rąkowski, przewodniczący Rady Miejskiej, nawiązał do obecnej sytuacji politycznej.

- Idea budowania państwa na konstytucji, która jest kręgosłupem, ma dla nas szczególne znaczenie. Nie wolno jej łamać, niszczyć, nie może być dobrowolnie interpretowana – mówił.

Wyraził również nadzieję na to, że za rok obchody święta 3 Maja będą znów radosnym wydarzeniem.

- Podejmowane decyzje powinny służyć Polakom, obywatelom, rodzinie – mówił Florian Wlaźlak, przewodniczący Rady Powiatu.

Na koniec życzył wszystkim zdrowia.

Gdy składano kwiaty z głośnika popłynęła popularna pieśń patriotyczna „Witaj majowo jutrzenko”.

Uroczystości trwały ok. 20 minut. Były transmitowane na Facebooku Urzędu Miejskiego. Potem na ulice wyjechał patriotyczny samochód, który został udekorowany przez pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury.

Z auta dobiega muzyka – pieśni patriotyczne. Samochód będzie się zatrzymywał w wielu punktach miasta, aby mieszkańcy mogli choć przez chwilę poczuć atmosferę święta 3 Maja.

W tym roku nie odbyła się coroczna zbiórka pieniędzy na ustalony wcześniej szczytny cel. Do tej pory tradycją Pabianic było przekazywanie datków przez organizacje, firmy i delegacje podczas świąt patriotycznych zamiast na kwiaty, na rzecz potrzebujących.

3 maja to narodowe święto, które ustanowiono na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Było to w 1791 roku.

Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza. Wprowdzała trójpodział władzy. Najpierw święto 3 Maja ustanowiono w 1919 roku, czyli po tym, kiedy Polska odzyskała niepodległość.

Po II wojnie światowej było obchodzone jedynie do 1946 roku – wtedy miały miejsce demonstracje studenckie w wielu polskich miastach, po których władze zabroniły publicznych obchodów. W 1951 roku święto zostało zniesione, a przywrócono je ustawą w 1990 roku. Jako święto narodowe, 3 maja jest dniem wolnym od pracy. W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia konstytucji.