Dziś rano (28 czerwca) poseł Andrzej Biernat zwołał konferencję prasową w siedzibie pabianickiej Platformy Obywatelskiej przy ul. Gdańskiej. Ogłosił, że w naszym mieście też powstał komitet poparcia Bronisława Komorowskiego na prezydenta RP. Znalazło się w nim 58 osób, znanych pabianiczan. Są w nim urzędnicy, sportowcy, przedsiębiorcy, nauczyciele, lekarze.
– Kilka osób odmówiło – zwierzył się Krzysztof Habura, starosta pabianicki. – I tylko dlatego, że nie chcą ujawnić swoich nazwisk.
W komitecie jest między innymi prezydent Zbigniew Dychto.
– Nie boję się ujawnić, na kogo będę głosować, choć wiem, że mogę stracić poparcie niektórych w wyborach samorządowych. Już mi to powiedziano, ale to mój wybór – stwierdził.
Oto lista pabianiczan popierających Bronisława Komorowskiego:
Krzysztof Habura (starosta pabianicki), Piotr Adamski (dyrektor MOSiR), Mariusz Bałaziński (wicemistrz świata w kulturystyce), Katarzyna Barasińska (dyr. Przedszkola Miejskiego nr 11), Marzena Berner (kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej), Małgorzata Biegajło (wiceprezydent Pabianic), Jadwiga Biskupska (prezes Towarzystwa Śpiewaczego Dzwon), Andrzej Chałupka (działacz społeczny), Marek Ciechański (radny powiatowy), Piotr Chrabelski (radny miejski), Elżbieta Dzionek (dyr. Przedszkola Miejskiego 2), Marek Dobros (lekarz), Alicja Dopart (historyk), Elżbieta Dyba (prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego), Zbigniew Dychto (prezydent Pabianic), Leszek Fabianowicz (lekarz), Andrzej Furman (prezes Aflofarmu), Hanna Grącka (dyr. Zespołu Szkół nr 3), Irena Grenda (wicestarosta pabianicki), Adam Gryzel (radny miejski), Elżbieta Habura (dyr. Szkoły Podstawowej nr 14), Piotr Jacoń (przedsiębiorca), Radosław Januszkiewicz (radny miejski), Wojciech Jerzyński (lekarz), Antoni Kabza (przedsiębiorca), Jerzy Kaczmarek (dyr. SP nr 5), Halina Klatt (dyr. PM nr 15), Janusz Koziara (Honorowy Obywatel Pabianic), Adam Krasiński (radny powiatowy), Rafał Kunka (prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji), Andrzej Kurzawski (radny powiatowy), Anna Leśniak (dyr. SP nr 1), Grzegorz Mackiewicz (przewodniczący Rady Miejskiej), Bogumiła Matusiak (mistrzyni kolarska), Andrzej Moszura (Honorowy Obywatel Pabianic), Joachim Nowak (prezes Pamso), Bogusław Oswald (dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy), Renata Piestrzyńska (koszykarka), Hieronim Ratajski (były wiceprezydent miasta), Krzysztof Rąkowski (przew. Stowarzyszenia Młodzi Demokraci), Piotr Roszak (zastępca komendanta Hufca ZHP), Magdalena Sadzisz (dyr. PM nr 8), Małgorzata Sadzińska (wiceprezes Polfy), Andrzej Sauter (architekt), Mieczysław Serwa (prezes zarządu OSP), Zbigniew Skowroński (prezes Zakładu Dróg i Inżynierii w Łodzi), Włodzimierz Stawicki (prezes Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Pabiks), Karol Suchocki (przedsiębiorca), Jarosław Szczepaniak (adwokat), Zofia Szmidt (dyr. Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli), Zbigniew Szymański (przedsiębiorca), Joanna Ubych (dyr. Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej), Magdalena Werstak (radna powiatowa), Stanisław Wołosz (dyr. Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej), Grażyna Wójcik (dyr. Młodzieżowego Domu Kultury), Jacek Wróblewski (wiceprzewodniczący Rady Miejskiej), Jacek Vogtt (radny miejski), Jarosław Habura (prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego).