Na tę posadę jest chętnych 8 osób.

Komisja konkursowa sprawdzi teraz, czy wszyscy kandydaci spełniają wymagania formalne. Ci, którzy przejdą do kolejnego etapu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Znów będą musieli napisać test. 

Komisja wybierze najlepsze osoby (najwyżej pięć) i zarekomenduje je prezydentowi. Grzegorz Mackiewicz dokona ostatecznego wyboru nowego szefa Straży Miejskiej. 

Jakie wymagania musi spełnić kandydat? 

- Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia.

- Co najmniej 5-letni staż pracy.

W skład komisji konkursowej wchodzą wiceprezydenci Pabianic, sekretarz miasta, przedstawiciel kadr Urzędu Miejskiego i dwóch przedstawicieli Straży Miejskiej.