Ogłoszony został konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 15. Skad ta zmiana?

Czworo dyrektorów podjęło decyzję o przejściu na emeryturę. Są to Marzenna Majchrzak z „ósemki”, Anna Krauzowicz z „trzynastki”, Beata Jaśkiewicz z „czternastki” i Grzegorz Hanke z „piętnastki”. Aleksandra Czestkowska miała tymczasowo powierzone obowiązki dyrektora SP 5, stąd konieczność ogłoszenia konkursu.

Kandydaci mogą składać dokumenty do 6 kwietnia w Urzędzie Miejskim.