„Ósemką” pokieruje Agnieszka Trzeszczak (wicedyrektor tej placówki), Szkołą Podstawową nr 13 Anna Michalak (nauczycielka tej placówki), Szkołą Podstawową nr 14 Dariusz Wypych (nauczyciel tej placówki), a Szkołą Podstawową nr 15 Paweł Lewicki (dotychczasowy wicedyrektor).

Nie rozstrzygnięto natomiast konkursu na dyrektora SP 5.

Kadencja dyrektorska trwa pięć lat.