Akcja trwała w dniach 1-19 listopada.

- Razem z całą Polską budowaliśmy świadome postawy wobec przemocy i uczyliśmy się jej przeciwdziałać – mówi Joanna Wendler, koordynatorka kampanii.

Celem przedsięwzięcia jest budowanie bezpiecznego świata wolnego od przemocy, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Kampanię na całym świecie koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet – Women’s World Summit Foundation, która co roku prezentuje raport z prowadzonych działań przed Organizacją Narodów Zjednoczonych. Na poziomie ogólnopolskim organizatorem kampanii jest Fundacja po DRUGIE.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka (pomarańczowy to kolor ostrzegawczy). W jej ramach zrealizowano szereg działań edukacyjnych i profilaktycznych (m. in. akcje społeczne prelekcje w szkołach, konkurs), których celem było kształtowanie świadomych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy. Projekt wsparli eksperci z naszego miasta: Powiatowa Komenda Policji w Pabianicach, Staż Miejska, Miejskie Centrum pomocy Społecznej Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Specjaliści odbyli szereg spotkań w szkołach podstawowych (klasy VII - VIII) i ponadpodstawowych, podczas których poruszali tematy tj. cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza, doświadczania przemocy, reagowanie na przemoc oraz formy przemocy i miejsca gdzie może udać się po pomoc osoba doświadczająca przemocy. Zgłoszeń było tak wiele, że warsztaty będą realizowane również po kampanii. 

Do projektu włączyła się większość pabianickich szkół - SP 3, SP 5, SP 8, SP 9, SP 13, SP 14, SP 17, ILO, IILO, ZSz Nr 2, Zsz Nr 3.

- Wspólnie z uczniami nasi eksperci opracowali również 10 kroków „co robić w razie doświadczania/ bycia świadkiem przemocy. Ponadto szkoły samodzielnie realizowały działania na swoim terenie, były to np, dzień koloru pomarańczowego, rozdawanie pomarańczowych wstążek, tworzenie plakatów, prezentacji dotyczących nie tylko samej przemocy, ale też jej przeciwdziałania – wymienia Joanna Wendler.

Podsumowanie kampanii odbyło się 17 listopada w kinie Helios. To właśnie tam spotkali się uczniowie z reprezentantami placówek, które na co dzień udzielają profesjonalnej pomocy.

- Akcja podsumowująca „po-MOC, nie prze-MOC” była przestrzenią to zdobycia nowej wiedzy, ale też poczucia, jak ważna jest odwaga – dodaje Joanna Wendler.

Podczas tego wydarzenia zaproszone placówki oraz organizacje miały szanse obejrzeć odsłonę spotu społecznego „STOP” zrealizowanego przez Agrafki oraz uczestniczyć w prelekcji poprowadzonej przez Annę Grabarczyk - współzałożycielkę i prezeskę zarządu Fundacji Huśtawka, interwentkę kryzysową. Uczniowie prezentowali również scenki #10sekund, które miały na celu pokazać, co może się wydarzyć w 10 sekund i jak reagować na przemoc, by ją powstrzymać. Pomysł zrodził się z tematu przewodniego kampanii. Po prelekcji wszyscy wzięli udział w happeningu na parkingu C.H. Tkalnia, podczas którego poczuli siłę grupy.

Organizatorzy kampanii dziękują wszystkim, którzy zareagowali na przemoc. Szczególne podziękowania kierują do zaangażowanych w nią ekspertów oraz dyrektorom i pedagogom szkolnym, którzy realizowali swoje oddolne inicjatywy w szkołach.