Po Championie, Leader Price i Nomi wkrótce swój supermarket wybuduje nad Dobrzynką sieć Ahold. Wykonawca robót czeka na uprowamocnienie się pozwoleń budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu między ulicami Traugutta i Bagatela.

Także kolejne sieci handlowe mają ochotę zarabiać na pabianiczanach. Być może supermarkety staną przy ulicy Łaskiej, na terenach należących do Fabryki Urządzeń Mechanicznych (za stacją paliw Statoil). Jeszcze jeden z supermarektów ma powstać przy Łaskiej w pobliżu skrzyżowania z Tkacką. Zakusy dotyczą również pustej działki przy ulicy Wiejskiej.

Nawet Pamotex zamierza zarobić na sprzedaży ziemi pod supermarkety. Poprosił władze miasta o zdjęcie hipoteki
z działki przy skrzyżowaniu ulic Grota–Roweckiego i Kilińskiego.