W marcu tego roku prezydent zawarł porozumienie z władzami województwa na modernizację drogi wojewódzkiej nr 485, czyli ulicy Kilińskiego.

Remont dotyczy odcinka około 270 metrów - od ul. Zamkowej do skrzyżowania z ulicą Grobelną.

Modernizację drogi planuje realizować Urząd Marszałkowski, przy współudziale finansowym Pabianic. Wartość inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Pabianice mają dołożyć się dotacją w kwocie 700.000 zł brutto, jednak nie więcej niż 50 proc. wartości całej inwestycji.

– Nowa Kilińskiego ma się wpasować w nową Zamkową. Jezdnia będzie poszerzona, dostanie nową nawierzchnię, będą też nowe chodniki – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Umowa została zawarta. Teraz czas na przetargi.

– Mam informację, że przetarg został rozstrzygnięty - dodaje prezydent.

Termin rozpoczęcia prac na razie nie jest znany. Prawdopodobnie będzie to jeszcze w tym roku po zakończeniu remontu tramwajowego.