Dziś miały zostać podjęte decyzje o ewentualnych dalszych obostrzeniach. Nic się nie zmienia.

- Jeżeli mielibyśmy argumenty, że zwiększona liczba zakażeń w ostatnich dniach to zmiana trendu, wówczas będą podejmowane decyzje o kolejnych zaostrzeniach. Natomiast na tę chwilę takich decyzji nie ma - poinformował Adam Niedzielski, minister zdrowia.

10 stycznia uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. Dotyczy to szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W przedszkolach nie wprowadzono nauczania zdalnego na czas przerwy świątecznej.

Zgodnie z harmonogramem poszczególne województwa będą miały ferie.