Marek Błoch naraził się Radzie Nadzorczej ZWiK tym, że podejmuje decyzje bez konsultacji z nią. Ostatnio skierował oskarżenie do Prokuratury Rejonowej przeciwko wiceprezydentowi - Jarosławowi Cichoszowi (Błoch obwinia go o spowodowanie braku pieniędzy w kasie ZWiK). To doniesienie złożył bez konsultacji z Radą. Dlatego na dzisiejszym posiedzeniu Rada Nadzorcza ZWiK zawiesiła go w obowiazkach na 3 miesiące. Błoch nie może reprezentować spółki i podpisywać dokumentów.
Spółką będą kierowali wiceprezesi: Rafał Kunka i Joanna Fuks.