Dziś o godzinie 11.00 w galerii Ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pabianicach odbyła się prelekcja Aldony Plucińskiej z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pod tytułem „Boruta i inni, czyli obrzędowość na Ziemi Łódzkiej”. Spotkanie zgromadziło dużą grupę miłośników legend i obyczajów rodem z centrum Polski. Aldona Plucińska przedstawiła przybyłym ciekawe opowieści o stworach i demonach, które towarzyszyły wierzeniom ludzi z naszego regionu.

– Bez etnografii, kultury tradycyjnej, nie może być mowy o kulturze narodowej – mówiła na spotkaniu Plucińska. – Człowiek sam stworzył kulturę. Dziś jednak ludzie nie znają legend, a ich śmiech, w odpowiedzi na podania o starych czasach, jest dowodem na niewiedzę.

Spotkanie trwało ponad godzinę i cieszyło się zainteresowaniem głównie młodzieży szkolnej i starszych ludzi. Następne spotkanie z Aldoną Plucińską jest zaplanowane wstępnie na 11 grudnia. Będzie dotyczyło tradycji świątecznych w naszym regionie. (ps)