Każda osoba mieszkająca w Pabianicach, która w bieżącym roku będzie miała ukończone przynajmniej 16 lat, może zagłosować na trzy różne zadania, przy czym najwyżej oceniany projekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej oceniany - 1 punkt. Każdy z projektów ma numer identyfikacyjny, który trzeba wskazać. Kartę do głosowania można wypełnić elektronicznie na stronie www.budzet.um.pabianice.pl.

Głosowanie zakończy się 16 października o godz. 23.59, za datę oddania głosu uważa się dzień i godzinę odnotowaną przez system informatyczny. Z jednego adresu e-mail można zagłosować tylko raz, natomiast jest możliwe głosowanie przez kilka osób z jednego komputera. Po oddaniu głosu przez internet należy go potwierdzić, klikając w link aktywacyjny, aby został dopisany do puli głosów podczas sumowania.

Maile aktywacyjny może automatycznie trafić do tzw. „niechcianych wiadomości” (spamów). Jeśli nie znalazłeś wiadomości również tam – wyślij wiadomość z prośbą o aktywację głosu na adres: ipietryszka@um.pabianice.pl. Wiadomość należy wysłać z adresu, który został podany podczas głosowania najpóźniej do niedzieli, 16 października do godz. 23.59.

Papierową kartę do głosowania można wrzucić do urny w czterech punktach miasta:

• Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łaskiej 46/48 w środę i piątek 11.00-19.00,

• Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. 20 Stycznia 14 w środę i piątek 11.00-19.00,

• Centrum Seniora, ul. Konopnickiej 39 do piątku w godz. 8.30-18.00,

• Urząd Miejski, ul. Zamkowa 16, środa i czwartek 8.00- 16.00, piątek 8.00-15.00.

W czwartek, 13 października filie biblioteki będą nieczynne z powodu szkolenia pracowników.

W tegorocznej edycji głosujemy osobiście, a karty do głosowania dostępne będą wyłącznie w wymienionych punktach. Nie ma możliwości pobrania dodatkowej karty i przyniesienia wypełnionej w innym terminie.

Jakich błędów nie popełnić? Wybrać tylko trzy zadania – ani mniej, ani więcej, czytelnie wypełnić kartę do głosowania i wszystkie obowiązkowe pola, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Bez tego głos będzie nieważny. W przypadku oddania głosu na więcej niż jednej karcie do głosowania, wszystkie głosy oddane przez tę osobę zostaną uznane za nieważne.

Dokładne informacje o głosowaniu w budżecie obywatelskim na stronie www.budzet.um.pabianice.pl.