8 grudnia (piątek) o godz. 10.00 „Jak finansować rozwój małej firmy” - spotkanie nt. oferty pożyczek i bonów szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, połączone z indywidualnymi konsultacjami. Zgłoszenia https://ciblodzpabianice.evenea.pl/

13 grudnia o godz. 10.00 Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Urzędzie Miejskim i Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizują drugą turę bezpłatnego szkolenia z elektronicznych form rozliczania z ZUS-em. Tematy szkolenia: Elektroniczne formy komunikacji z ZUS, Dostęp do e-zla poprzez Platformę Usług Elektronicznych, E-składka - zmiana sposobu rozliczeń z ZUS od 1 stycznia 2018 r. Płatnicy składek uzyskają informacje nt.  Indywidualnych Numerów Rachunków Składkowych (e-składka) oraz elektronicznych zwolnień lekarskich (e-zla). Spotkanie będzie połączone z możliwością założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Zapisy na szkolenie: tel. 43 824-73-20, e-mail malgorzata.hawel@zus.pl lub anna.stepien-brzakala@zus.pl.