Harcmistrz Krzysztof Budziński ma 44 lata, wykształcenie średnie. W harcerstwie działa od 1975 roku. Szefem pabianickiego Hufca jest od 15 lat. Żonaty, ma syna. Był drużynowym 47. Drużyny Harcerskiej im. J. Dąbrowskiego, instruktorem Namiestnictwa Zuchowego, zastępcą komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP. W latach 1997–2005 wchodził w skład Rady Naczelnej ZHP. Współtworzył program ekonomiczny ZHP.
Nowego komendanta w Pabianicach harcerze wybiorą w listopadzie.