Powodem jest regularne blokowanie ruchu podróżujących ulicą Torową, na której znajduje się przejazd kolejowy. To przez obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przez pojazdy jadące ulicą Torową pojazdom na ulicy Karniszewickiej.

Chcą zmienić organizację ruchu na Zatorzu.

Korki przed skrzyżowaniem ciągną się aż do przejazdu przez torowisko.

Działacze Konfederacji chcą przyznania pierwszeństwa przejazdu pojazdom znajdującym się na ulicy Torowej. To według nich pozwoli na rozładowanie ruchu pomiędzy skrzyżowaniem a przejazdem kolejowym i przy okazji polepszy sytuację na ulicy Łaskiej. Działacze zwracają uwagę, że analogiczne rozwiązanie istnieje już na skrzyżowaniu ulic Wspólnej i Karniszewickiej.

Co na to Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej:

– Otrzymaliśmy ten wniosek i dyskutowaliśmy o nim. Sprawa nie jest jednoznaczna, ale nie mówimy nie. Poprosiliśmy o opinię Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającą przy Starostwie Powiatowym. Czekamy na odpowiedź fachowców w tej materii - mówi Andrzej Barański, kierownik ZDiZM.