- Budżet obywatelski to milion złotych, który oddajemy do dyspozycji mieszkańców i sami Państwo możecie zdecydować, na co go wydać. Zachęcam, żebyście zgłaszali projekty, a później głosowali i decydowali o tym, co jest ważne dla miasta – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz. - Liczę na zaangażowanie i kreatywność, bo sukces budżetu obywatelskiego, który wprowadzamy po raz pierwszy, zależy od mieszkańców. Czekam na projekty i udogodnienia, które zmienią nasze miasto. Ufam w Państwa zdrowy rozsądek i wyczucie potrzeb. Pamiętajmy o tym, że nawet najlepszy pomysł odpadnie, o ile nie będzie zgodny z przepisami prawa, w tym planem zagospodarowania przestrzennego, wymogami technicznymi i rzetelnym kosztorysem, obejmującym wszystkie koszty do kwoty 100 tysięcy złotych brutto.

Wnioski do budżetu obywatelskiego dla Pabianic na 2016 rok można składać od 1 lipca do 17 lipca w Biurze Obsługi Interesanta UM lub za pośrednictwem poczty.

Pierwszy wniosek został złożony 2 lipca. Mogą być zgłaszane zadania przyczyniające się do rozwoju miasta oraz mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców. Koszt jednego zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Wniosek może zgłosić każdy mieszkaniec lub organizacja pozarządowa, dołączając  listę poparcia z nazwiskami 15 osób. Formularze wniosków i inne potrzebne dokumenty do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej (na parterze), w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych przy ul. Narutowicza albo ze strony internetowej www.um.pabianice.pl (zakładka budżet obywatelski). Żeby złożyć propozycje do budżetu obywatelskiego, trzeba mieć ukończone 16 lat.

Piszemy o tym też tutaj: www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/pomoga-przy-wnioskach.html