ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) to nowość w projektach unijnych z programu na lata 2014-2020. Tematyki ZIT dotyczyło spotkanie w Urzędzie Miejskim, na które prezydent Grzegorz Mackiewicz zaprosił starostę oraz włodarzy wszystkich gmin powiatu pabianickiego. To drugie takie spotkanie - poprzednie było na temat wykorzystania środków unijnych na pomoc społeczną, prowadzenie schroniska i odławianie zwierząt. 

- Przygotowujemy się do realizacji ZIT-u w ramach rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Zależy mi na zacieśnianiu współpracy z gminami powiatu – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Spotkanie dla samorządowców prowadziła Karolina Włodarska, dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Łodzi. Dofinansowanie projektów ZIT jest bezpośrednie, w trybie pozakonkursowym. Samorządy wspólnie określają cel i wskazują inwestycje do zrealizowania. Pabianickie projekty ZIT są warte 71 mln zł, z czego dofinansowanie może wynieść 58 mln zł.