288 osób przystąpiło do cyklu bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera i internetu. Projekt skierowany był do osób powyżej 25 roku życia, z obszaru województwa łódzkiego, w szczególności do mieszkańców gminy Pabianice.

Wśród zainteresowanych przeważali seniorzy. Uczestnicy podzieleni na 24 grupy uczęszczali na zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Centrum Seniora i Warsztacie Terapii Zajęciowej od października 2019 roku do 19 lutego.

Jakie tematy mieli do wyboru?

Rodzic w internecie.

Mój biznes w sieci.

Moje finanse i transakcje w sieci.

Działam w sieciach społecznościowych.

Tworzę własną stronę internetową.

Rolnik w sieci.

Kultura w sieci.

- Tematy szkolenia wybierali sami, najbardziej popularne były „Finanse i transakcje w sieci” i „Działam w sieciach społecznościowych”- wymienia Aneta Klimek, rzeczniczka UM.

Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, projektowe gadżety promocyjne, a także zapewniono im catering w czasie trwania warsztatów. W ramach projektu zakupiono 24 laptopy, które po jego finalizacji trafią do SP 17 i SP 13.

- Na przeprowadzenie szkoleń i zakup sprzętu komputerowego miasto pozyskało grant z programu pt.”Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Operatorem projektu była Fundacja Promocji Gmin Polskich- podsumowuje rzeczniczka.