Pandemia i związane z nią utrudnienia pokazały, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe, np. przez braki sprzętowe czy niewystarczające kompetencje urzędników. Unijny program wyszedł naprzeciw tym problemom. Jego celem jest nie tylko wsparcie rozwoju cyfrowego, ale też poprawa cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Konkurs był skierowany do wszystkich gmin w Polsce – miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich. Wysokość dofinansowania dla jednej gminy wynosiła od 100 tys. do 2 mln złotych. Naszemu miastu przyznano kwotę 1.918.350 złotych.

- Wysokość grantu została wyliczona według algorytmu z uwzględnieniem  liczby mieszkańców i wskaźnika dochodów – wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik prasowy pabianickiego magistratu.

Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji oraz zabezpieczeń systemu informatycznego dla Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Kultury.

- Po podpisaniu umowy o dofinansowaniu zostanie ogłoszony przetarg na zakup sprzętu - dodaje rzeczniczka.

Konkurs "Cyfrowa gmina" jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.