ad

O stypendium socjalne dla ucznia mogą się ubiegać te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 528 zł (netto). Do wniosku należy dołączyć informacje o dochodach uzyskanych w sierpniu.

Wnioski są do pobrania w szkole ucznia lub w Urzędzie Miejskim, w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (ul. św. Jana 10). Wniosek można również ściągnąć ze strony internetowej UM, a następnie wraz z załącznikami o uzyskiwanych dochodach należy złożyć do 15 września w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.

Pomoc udzielana jest na pokrycie kosztów udziału ucznia w zajęciach pozalekcyjnych m.in. sportowych, kulturalnych, czy turystycznych, zakup wyposażenia: podręczniki, odzież sportowa, przybory szkolne, czy pomoce naukowe, przejazdu do szkoły oraz innych wydatków związanych z edukacją dziecka.

- Pieniądze wypłacane są w dwóch transzach – informuje Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta Pabianic. - W grudniu będzie wypłata za cztery miesiące, a w czerwcu za sześć miesięcy. Rodzice muszą przedstawić imienne rachunki.

Uczniom, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji dodatkowo przysługuje zasiłek. Są tutaj uwzględniane sytuacje losowe takie jak: choroba, śmierć rodzica, zalanie, czy pożar. Wniosek na zasiłek wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację losową należy złożyć nie później niż 2 miesiące po zdarzeniu w szkole lub w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UM przy ul. św. Jana 10.