- W ostatnim tygodniu kwietnia będzie montowany pomnik kanonika Jana Długosza – informuje Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego.

Pomnik stanie na tle zachodniej elewacji Zamku, nieopodal wejścia do parku Słowackiego. Oficjalne odsłonięcie, połączone z częścią artystyczną, zaplanowano na 6 maja (w pierwszą sobotę po długim weekendzie).

Pomnik składa się z dwóch elementów: siedzącego na fotelu Jana Długosza oraz drugiego fotela, na którym będzie można usiąść. Autorką jest rzeźbiarka Ewa Maliszewska, sprawująca również nadzór autorski nad realizacją projektu. Pomnik z brązu powstał w odlewni artystycznej w Pleszewie i zostanie zamontowany przez wykonawcę. Na dniach rozpocznie się przygotowanie terenu pod montaż pomnika.

Kronikarz Jan Długosz w „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis” ok. 1466 r. jako pierwszy sporządził opis Pabianic i miejscowości okolicznych stanowiących własność kapituły krakowskiej. Inicjatorem ustawienia rzeźby było Stowarzyszenie Nasz Park. W ub. roku  Rada Miejska przekazała 100 tys. zł dotacji celowej dla muzeum miasta na wykonanie i posadowienie pomnika.