Zgodę wydał Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Kolejnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy – informuje rzecznik prezydenta, Aneta Klimek. – Wkrótce ukaże się zaproszenie do składania ofert na rozbiórkę pomnika.

To właśnie firma, która wygra przetarg, wybierze sposób rozbiórki. Wiadomo już, że pomnika nie będzie wysadzić. To ze względu na bliskie sąsiedztwo zabytkowego kościoła św. Mateusza.

Jak zatem rozbiorą pomnik? Prawdopodobnie będzie do tego wykorzystany specjalistyczny sprzęt do wyburzania żelbetowych obiektów wielkogabarytowych.

Pabianice podzieliły się w sprawie rozbiórki. Część mieszkańców broni monumentu jako obiektu historycznego. Inni mówią krótko: "Do wyburzenia!". Nieznany wandal napisał to na kolosie czerwonymi literami (pisaliśmy o tym TUTAJ).