Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom i osobom bezrobotnym w kolejnych tegorocznych naborach kwota na dotację na otworzenie działalności gospodarczej wzrasta z 24 tys. zł do 30 tys. zł, zaś na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego z kwoty 24 tys. zł do kwoty 33 tys. zł. 

Jeszcze w tym roku ostatnie nabory odbędą się:

 - na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w dniach 25-29.10.2021r. w godzinach 8.00-12.00.  Warunkiem skorzystania w tym roku z dofinansowania jest posiadanie kandydata na tworzone stanowisko, złożenie wniosku i po pozytywnej decyzji oraz podpisaniu umowy z urzędem, dokonanie zakupów w terminie do 30 listopada br. a następnie zatrudnienie osoby bezrobotnej do dnia 10 grudnia br.

 - na otworzenie działalności gospodarczej w dniach 26-27.10.2021r. w godzinach 8.00-12.00.  Nabór ankiet rekrutacyjnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dotyczy osób zarejestrowanych w urzędzie. W przypadku niewykorzystania środków finansowych kolejny nabór ankiet odbędzie się w listopadzie br.  Pieniądze trafią do wnioskodawców jeszcze w tym roku.

Ponadto w dniach 25-27.10.2021r. pracodawcy będą mogli złożyć wnioski na organizację staży i prac interwencyjnych, a bezrobotni będą mogli skorzystać z bonów na zasiedlenie do 10 tys. zł oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje.

Uwaga! Jeśli osoba bezrobotna chce skorzystać ze szkolenia nie musi posiadać deklaracji przyszłego pracodawcy o zatrudnieniu. Najpierw bezrobotny ukończy szkolenie, a z  lepszymi kwalifikacjami i umiejętnościami łatwiej będzie znaleźć mu zatrudnienie.