Dlatego radni likwidują spółkę Targowiska Miejskie.
- Zrobimy to do końca roku. Pracowników i zadania spółki przejmie Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej - twierdzi Henryk Ratajski, pełnomocnik prezydenta.
Na koniec zeszłego roku Targowiska Miejskie miały 80.000 zł straty. Zatrudniały 16 osób, a umowa z radcą prawnym została zawarta na aż 10 lat! Po odwołaniu prezesa Tomasza Majkowskiego władzę przejęła Elżbieta Knut.
- I kupowała wkłady do długopisów po siedem złotych za sztukę – ironicznie przypomina Ratajski. - Na rynku stały ogromne kontenery, do których śmieci bezpłatnie wrzucały niektóre okoliczne firmy. Nikt tego nie kontrolował i chyba nie analizował.
Rocznie za wywożenie śmieci z placu targowego spółka płaciła aż 70.000 zł.
- Wymienimy kontenery na mniejsze i będziemy je zamykać - zapowiada Stanisław Wołosz, dyrektor ZDiZM. - Kupimy kosz na odpady drewniane i kosz na kartony. Ustawimy też brązowe kosze na odpady organiczne: liście warzyw, resztki owoców i kwiatów. Za wywożenie tych odpadów nic się nie płaci.
Po tych zmianach koszt wywozu śmieci natychmiast spadnie do 30.000 zł.
- W przyszłym roku zbudujemy pawilon, gdzie urządzimy eleganckie szalety. Drzwi do toalety otworzą się po wrzuceniu złotówki - dodaje Wołosz. - Obok będzie pomieszczenie dla inkasentów i strażników miejskich.
- Dotychczas inkasenci rozliczali się z opłat targowych dopiero po miesiącu, a pieniądze trzymali w słoikach - ujawnia radny Krzysztof Górny.
- Trzeba zamontować na rynku monitoring, co pomoże przypilnować inkasentów - dorzuca Wołosz.
Rynek zamiatało 5 pracowników Targowisk Miejskich na etatach. Dziś robi to mechaniczna zamiatarka, którą obsługuje jeden pracownik. Wzdłuż Nowego Rynku ma powstać elegancki parking. Będzie to kosztowało 110.000 zł.
O tym czy zlikwidować spółkę Targowiska Miejskie i przekazać ją pod zarząd ZDiZM radni zdecydują 26 września.
- Komisja Gospodarki Komunalnej jednogłośnie przychyliła się do tego - oświadczył radny Andrzej Sauter, przewodniczący komisji.
Z prezeską Elżbietą Knut na razie nie da się rozmawiać. - Pani prezes wciąż choruje - wyjaśnia prezydent Zbigniew Dychto. Handlowcy z rynków nie muszą się obawiać - podwyżek opłat nie będzie.