Stare, ale sprawne zestawy komputerowe rozdaje Powiatowy Urząd Pracy. Jest to możliwe, bo PUP dostał pieniądze z Funduszu Pracy na rozwój i modernizację systemu informatycznego. Dlatego będą wydawane stare komputery z monitorami – w sumie 20 zestawów.
Otrzymają je:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Szansa” –  4
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej – 1
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 1
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – 2
Stowarzyszenie Abstynentów „Granica” – 2
Związek OSP RP – 2
Straż Pożarna – 4
Stowarzyszenie „Czuję sercem” – 2
Dom Dziecka – 2