W miniony weekend wybrano nowy skład władz Hufca ZHP Pabianice.

Głównodowodzącą została phm. Andzelika Baj. Harcmistrz Maciej Tomaszewski (dotychczasowy komendant) objął funkcję zastępcy komendantki ds. pracy z kadrą.

Hm. Piotr Muszyński został zastępcą komendantki ds. HALiZ, pwd. Angelika Fątner skarbniczką hufca, pwd. Katarzyna Jachimska członkinią Komendy Hufca ds. programu, a pwd. Weronika Olas członkinią Komendy Hufca ds. promocji.

Zjazd powołał również Komisje Rewizyjną:
- phm. Piotr Miller - przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
- hm. Kamila Pokora - zastępca przewodniczącego
- pwd. Adam Brzozowski - sekretarz