Działacze pabianickiego PCK po wysłuchaniu sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OR PCK Pabianice za działalność w 2020r.

Podkreślono, że pomimo pandemii korona wirusa i mocno ograniczonej możliwości działania statutowego Zarząd ( który obejmuje dodatkowo powiaty łaski oraz zduńskowolski) zrobił bardzo dużo na rzecz osób będących w trudnej sytuacji finansowej i zagrożonych społecznym wykluczeniem.

W okresach świątecznych wydano ponad 200 paczek z żywnością i ponad 400 paczek ze słodyczami. Zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce związanej z honorowym oddawaniem krwi. Choć w mniejszym zakresie niż w latach poprzednich akcja “Gorączka Złota”. Wybrane szkoły realizują program dożywienia dzieci w ramach akcji “Żółty talerz”. W czasie trwania pandemii honorowi krwiodawcy z Pabianic i powiatu pabianickiego oddali ponad 1.350 litrów krwi.

Podczas Zjazdu ( który odbywał się w zgodzie z obostrzeniami sanitarnymi ) wyróżniono działaczy i honorowych krwiodawców OR PCK Pabianice odznakami i wyróżnieniami, które od dawna czekały na tą okazję.

 Odznakę Honorową “Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” otrzymał – Włodzimierz Odrowski.
Odznaki “Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadawaną krwiodawcom po oddaniu min. 20 litrów krwi przez Ministra Zdrowia otrzymali: Przemysław Antczak, Jerzy Bajer, Andrzej Krystosik, Andrzej Ludwisiak, Tomasz Świerczyński, Mariusz Waliszewski i Grzegorz Zakrzewski – z Pabianic oraz Henryk Kmiecik z Sieradza i Andrzej Kuźnik ze Zduńskiej Woli. Odznakę Honorową PCK III st. wręczono – Katarzynie Misiurka z ZS w Złoczewie. Wyróżnienie w postaci “Kryształowego Serca” otrzymał Zbigniew Szemraj prezes Klubu HDK PCK w PAFANA S.A.

Pan Zbigniew został honorowym dawcą krwi od 27 lat. Od 2002 roku jest członkiem PCK. Aktywnie działa w Ruchu Honorowych Dawców Krwi PCK promując honorowe oddawanie krwi wśród koleżanek i kolegów z PAFANA S.A. , a od 2020 roku jest prezesem klubu HDK PCK działającego w tej firmie.
Za swoją działalność na rzecz PCK oraz Ruchu Honorowego Krwiodawstwa był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. Prezydent RP przyznał mu Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Minister Zdrowia odznaczył go Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narowu”, Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża odznaczyła go tą Odznaką IV stopnia. Wyróżniony jest Odznaką „Za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Medalem 60-lecia powstania Ruchu HDK PCK.