Na bezpłatne spotkania dla rolników z cyklu "EURO WIEŚci" zaprasza firma „Leute Zentrum” Łukasza Wójcikowskiego. Tym razem zawitał do gminy Dobroń i do gminy Sędziejowice w powiecie łaskim. W dwóch spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 60 osób, a tematem były możliwości pozyskiwania pieniędzy z funduszy unijnych na lata 2014-2020. Przedstawiono programy, z których mieszkańcy terenów wiejskich będą mogli ubiegać się o dofinansowania, zasady ubiegania się o pieniądze oraz rodzaje inwestycji, na jakie będzie można przeznaczyć środki.
 
- Uzyskane dotacje mają wpływać przede wszystkim na wzrost konkurencyjności i poprawę rentowności gospodarstw rolnych, tak, aby w późniejszych latach polskie gospodarstwa mogły funkcjonować jako silne i dochodowe gospodarstwa konkurujące z innymi tego typu gospodarstwami na terenie Unii Europejskiej – mówił Łukasz Wójcikowski.
 
Szczególną uwagę słuchaczy zwróciły tzw. Premie dla młodych rolników oraz Modernizacja gospodarstw rolnych. W ramach tego pierwszego poddziałania młodzi rolnicy do 40. roku życia, posiadający kwalifikacje zawodowe i rozpoczynający prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący, będą mogli otrzymać premie wypłacane w dwóch ratach (80% i 20%) w łącznej wysokości do 100 tys. złotych. Środki będzie można przeznaczyć na inwestycje związane z rozwojem gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych, jak i nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.
Firma „Leute Zentrum” Łukasza Wójcikowskiego planuje organizację kolejnych spotkań w regionie łódzkim. Z uwagi jednak na rozpoczynający się okres intensywnych prac na terenach wiejskich, kolejne spotkania dla rolników na temat funduszy unijnych odbywać się będą od II połowy sierpnia. Zainteresowanych udziałem zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.wojcikowski.eu lub www.leutezentrum.com, gdzie na bieżąco będą zamieszczane informacje o terminach i lokalizacji organizowanych spotkań.