Powstają nowe drogi, a komunikacja publiczna odbywa się za pośrednictwem nowoczesnych i niskoemisyjnych pojazdów. Taki stan rzeczy nie mógłby zaistnieć, gdyby nie pieniądze z Funduszy Europejskich.  

Rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach 

Unijny projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” całkowicie zmienił oblicze transportu publicznego w naszym mieście. Dzięki projektowi Pabianice otrzymały 18 nowych niskoemisyjnych autobusów Solaris Urbino 12 hybrid. Była to największa od blisko 40 lat dostawa taboru w mieście. Warto przy tym dodać, że to jedna z wielu zmian związanych z pabianickim transportem. Co jeszcze się zmieniło? Wśród inwestycji znalazły się m.in. modernizacja stacji obsługi pojazdów w zajezdni przy ulicy Lutomierskiej, budowa dworca autobusowego przy ulicy Waltera-Janke oraz budowa nowej pętli dla autobusów. Ponadto w Pabianicach wyremontowano wiele przystanków i zatok autobusowych. W mieście powstało również blisko 15 kilometrów ścieżek rowerowych.

Wielkie inwestycje wymagają wielkich pieniędzy. Zmiany pabianickiej komunikacji miejskiej kosztowały ponad 82 miliony złotych. Blisko 56 milionów złotych tej sumy pokryło dofinansowanie z Funduszy Europejskich. 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

W Pabianicach znajduje się jedna ze stacji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. ŁKA nie tylko polepszyła możliwości podróżowania z Pabianic do innych miast w województwie. Za jej pośrednictwem można również podróżować do takich ośrodków jak Warszawa, Poznań, Radom czy Włocławek. Na powstanie ŁKA złożyło się wiele różnych działań. Do najważniejszych należało postawienie trakcji, wybudowanie nowych stacji i zakup pociągów.

Inwestycje w ramach budowy systemu ŁKA pochłonęły w sumie środki w wysokości około 900 milionów złotych. Blisko 600 milionów złotych tej kwoty stanowiły dotacje z Funduszy Europejskich. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

rpo@aplanmedia.pl