W województwie łódzkim ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego regionu może sam zadbać o bezpieczeństwo. Zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami, a także sprawdzić, czy w danej okolicy jest bezpiecznie. Możesz mieć na to wpływ. Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:

- w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych;

- drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;

- trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Aby wprowadzić dane do mapy, skorzystaj wejdź na stronę: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html, bądź wykorzystaj interaktywny kiosk znajdujący się w każdej komendzie Policji. Jeśli masz wątpliwości co do sposobu działania map, możesz skorzystać z Ruchomego Punktu Informacyjnego.

19 września: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa; godz. 12.30-14.30.

Konferencja 27 września: Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Kościuszki, godz. 10.00.