W lipcu dyżur pełni Przedszkole Miejskie nr 4 przy ulicy Żytniej. Przedszkole Miejskie nr 5 przy ulicy Zamkowej przyjmie dzieci w pierwszej połowie lipca, a w drugiej połowie miesiąca dyżur będzie pełnić PM nr 14 przy ul. Odrodzenia.
Od 30 lipca do końca sierpnia dzieci można oddać pod opiekę wychowawczyń w PM nr 11 przy ul. św. Jana. Na Bugaju, do połowy miesiąca dyżuruje PM nr 13 przy ul. Mokrej, a od 20 sierpnia PM nr 3 przy ul. Moniuszki.
- Zwykle na wakacyjny dyżur zapisuje się 80 dzieci, ale do przedszkola przychodzi połowa - mówi Katarzyna Barasińska, dyrektor PM nr 11. - Nie będzie kłopotu z miejscami.
Dyżurują też żłobki. Przez cały lipiec czynny jest Żłobek Miejski przy ulicy Konopnickiej 39. W sierpniu dzieci przyjmą oddziały I i II.
Dzieci z Bugaju przyjmie oddział I ŻM przy ul. Piotra Skargi 70, a dla dzieci z Piasków bliżej będzie oddział II ŻM przy ul. Moniuszki 146.
- Nie ma limitu miejsc. Żłobek musi przyjąć tyle dzieci ile będzie trzeba - mówi Barbara Banasińka-Horning, dyrektor Żłobka Miejskiego.