Radnymi zostają: Maria Wróbel, Maciej Bartos, Piotr Kuźnicki, Arkadiusz Jędrzejczyk, Wojciech Salamon, Bogumiła Szczepańska, Marcin Zgliński, Szczepan Nowak, Michał Bleja, Henryk Nowak, Marcin Nocuń, Anna Szcześniak-Rydz, Agnieszka Buczek, Jan Wawrzko. Będzie losowanie, bo Monika Marek i Monika Nocuń mają identyczną ilość głosów.