28 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa między Skarbem Państwa a miastem. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji oraz zabezpieczeń systemu informatycznego dla Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Kultury. Projekt będzie realizowany w okresie do 30 września 2023 r.

Celem projektu „Cyfrowa gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego i poprawa cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. 

 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.