1 listopada przy bramach cmentarza w Pabianicach staną z puszkami na pieniądze muzealnicy, radni, członkowie Stowarzyszenia Zjednoczenie  Pabianickie, Klubu Inicjatyw Gospodarczych i dziennikarze. Od godziny 10.00 do 16.00 będą zbierać datki na odnowienie starych nagrobków.
– To nasz sposób na odnowienie pomników mających wartości zabytkowe, artystyczne, historyczne i społeczne – mówi Grzegorz Krzyżanowski, prezes Stowarzyszenia Zjednoczenie Pabianickie. – Zebrane pieniądze pozwolą pokryć koszty ich renowacji.
W ubiegłym roku wolontariusze zebrali ponad 14.000 zł. Za te pieniądze odnowiono trzy nagrobki. Są to pomniki: rodziny Klemensa i Elżbiety Garzyńskich na cmentarzu katolickim, Beniamina Kruschego i Eduarda Juliusa Vortheila na cmentarzu ewangelickim.
Na renowację czeka co najmniej 40 zabytkowych nagrobków.
– Który będzie kolejny, zależy od ilości zebranych pieniędzy – dodaje Krzysztof Hile.

Przy bramach z puszkami stanie 100 wolontariuszy. Przy I bramie (wejście na cmentarz komunalny przy murze z parkingu od Kilińskiego) zbierać datki będą przesiębiorcy z KiG i rzemieślnicy. Przy II bramie (wejście na komunlany) spotkamy prezydenta, urzędników i radnych miejskich. III brama (wejście główne na cmentarz katolicki) - tutaj stanie starosta, urzędnicy i radni powiatowi. IV brama (katolicki, pierwsze wejście od Kilińskiego) - tutaj z puszkami kwesty staną dziennikarze. Życie Pabianic reprezentować będą: Grażyna Grabowska, Renata Kamińska i Przemek Jach. Będzie można ich spotkać w godz. 14.00-16.00.
W wejściu na cmentarz ewangelicki spotkamy lekarzy i Młodych Demokratów. VI brama (wejście od Żabiej) będą przedstawiciele TPP i harcerze. Przy VII bramie będzie Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabianickie, a przy VIII (od ulicy Pięknej) - nauczyciele.