- Pomysł i tematyka samej pracy jest połączeniem moich zainteresowań literaturą współczesną i religią chrześcijańską - wyjaśnia Katarzyna. - Zrodził się na warsztatach historycznoliterackich na temat modernizmu w literaturze polskiej XX wieku, prowadzonych przez prof. Włodzimierza Boleckiego.

To prof. Bolecki podsunął jej ten pomysł wiedząc, że pabianiczanka jednocześnie studiuje polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim i teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

- Książka jest rozszerzoną pracą magisterską, którą napisałam i obroniłam w 2003 r. - wyjaśnia.

Prof. Bolecki (pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk) jest wybitnym badaczem dzieł Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Motywy religijne w jego twórczości były dotąd nieopracowane. Dlatego Katarzyna zajęła się szczególnie analizą opowiadań, szukając w nich wątków biblijnych i powiązań z religią chrześcijańską. Autorka musiała pracę magisterską przeredagować i poszerzyć.

- Samo wydanie książki nic mnie nie kosztowało. Została dofinansowana z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - wyjaśnia.

Pabianiczanka dostała 30 egzemplarzy, ma też obiecane 8-procent z każdej sprzedanej książki. "Topika religijna w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego" została wydana przez krakowskie wydawnictwo Universitas (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych).