Celem Forum Samorządowców jest rozpoczęcie prac na programem dla Polski lokalnej, miasteczek i wsi. Wydarzenie ma zgromadzić ponad 150 osób - samorządowców, którzy są blisko ruchu albo do niego należą. Zjazd otworzy lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Wygłosi prelekcję „Samorząd jako przestrzeń budowania wspólnoty lokalnej”.

Na zjazd zaproszono również Grzegorza Mackiewicza, prezydenta Pabianic.

Po wystąpieniach liderów będzie debata zatytułowana: „Samorząd a organizacje pozarządowe. Wspólna misja aktywizowania i organizowania społeczności lokalnej”. Na koniec będzie część warsztatowa. Uczestnicy zjazdu podzieleni na grupy będą pracować na takimi zagadnieniami jak: edukacja a samorząd, program zdrowotny, finanse samorządów, zielony klimat.

O godz. 12.50 zostanie podpisana Karta Samorządowa. To deklaracja ideowa zawierająca zobowiązania programowe.