Zapraszamy Czytelników do wygłoszenia opinii - jak dużo powinno się płacić urzędnikom miejskim i powiatowym z Pabianic. Na pewno wiecie Państwo, ile jest warta praca tych osób. Wskażcie, jakie pensje (miesięczne wynagrodzenia) należą się prezydentowi Pabianic, jego pełnomocnikom oraz sekretarzowi miasta i skarbnikowi miasta.

Prosimy także o wskazanie wysokości pensji dla: starosty, jego zastępczyni, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu.
Wysokość pensji urzędników można zaproponować:
- wypełniając kupon i przynosząc go do redakcji Życia Pabianic z biedronką (ul. św. Rocha 16/18)
- głosując na stronie internetowej
- dzwoniąc do redakcji Życia Pabianic z biedronką, tel. 22-70-400

Wyniki sondy tutaj